Σχεδιασμός και δημιουργία ψηφιακού υλικού και δομών συνεργασίας για τη διαδικτυακή υποστήριξη του μαθήματος «Θεωρία πιθανοτήτων και στατιστική» μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας moodle.