Ανακοινώσεις ιστοτόπου

Οδηγίες μεταφοράς περιεχομένων μαθημάτων απο το παλιό moodle

Οδηγίες μεταφοράς περιεχομένων μαθημάτων απο το παλιό moodle

από Marina Delianidi -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Η μεταφορά των αρχείων από το παλιό moodle στο νέο θα πρέπει να γίνει ανά μάθημα. Για την μεταφορά του περιεχόμενου, αρχικά θα πρέπει να γίνει σύνδεση με τους κωδικούς που χρησιμοποιείτε και στο ιδρυματικό σας e-mail. Κατά την διαδικασία μεταφοράς, δημιουργείται ένα " .zip" αρχείο με το επιθυμητό περιεχόμενο του αντίστοιχου μαθήματος. Το μέγεθος του αρχείου “.zip” στην παρούσα φάση δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 40ΜΒ.

Καλές Πρακτικές – Συμβουλές ομαλής λειτουργίας

Την δεδομένη χρονική στιγμή ο διαθέσιμoς χώρος ανά χρήστη στο moodle, ανεξαρτήτως του πλήθους μαθημάτων που διδάσκει, είναι 100ΜΒ. Για την καλή λειτουργία της υπηρεσίας moodle και από άποψη διαθεσιμότητας του αποθηκευτικού χώρου και από την άποψη λειτουργικότητας θα πρέπει:

·         Να διαγράφετε τα αντίγραφα ασφαλείας (backup files) από τον διαθέσιμο χώρο σας αφου τα κατεβάσετε σε κάποιο δικό σας αποθηκευτικό μέσο.

·         Να μην ανεβάζετε αρχεία video/ήχου  αλλά να εισάγετε τον σύνδεσμο (link) από το cloud που τα έχετε ανεβάσει (youtubeowndrive κλπ).

·         Γενικότερα δεν μπορείτε να ανεβάσετε αρχεία μεγαλύτερα των 40 ΜΒ.

Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνονται οι οδηγίες δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας από το παλιό moodle και μεταφοράς στο νέο moodle.

Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες και στο https://noc.the.ihu.gr/wp-content/uploads/2022/09/Moodle-instructions.pdf