1. Στοιχεία Ηλεκτρονικού Σχεδίου Αυτοκινήτου: Σύμβολα, ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου, αισθητήρες, επενεργητές, συστήματα ελέγχου, ολοκληρωμένα κυκλώματα οχήματος.

2. Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου: δομικά στοιχεία, πρωτεύουσες και δευτερεύουσες λειτουργίες. Ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Στοιχεία αισθητήρων και επενεργητών.

3. Σύστημα διαχείρισης κινητήρα: ρόλος ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου κινητήρα, χρονική εξέλιξη των συστημάτων ελέγχου, παραλλαγές συστημάτων Jetronic, Motronic.

4. Σύστημα ελέγχου κινητήρα: Σύστημα ελέγχου κινητήρα Jetronic (δομή, αισθητήρες, επενεργητές, χαρακτηριστικά, μειονεκτήματα)

5. Σύστημα ελέγχου κινητήρα: Σύστημα ελέγχου κινητήρα Motronic (δομή, αισθητήρες, επενεργητές, χαρακτηριστικά, μειονεκτήματα).

6. Εργαστηριακή εφαρμογή συστημάτων ελέγχου κινητήρα. Μετρήσεις αισθητήρων, χαρακτηριστικά κυκλώματα λήψης σημάτων.

7. Εργαστηριακή εφαρμογή συστημάτων ελέγχου κινητήρα. Μετρήσεις επενεργητών, χαρακτηριστικά κυκλώματα οδήγησης επενεργητών.

8. Συστήματα ενεργητικής ασφάλειας: Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών ABS, κυκλώματα ελέγχου, υδραυλικό κύκλωμα, ηλεκτρικό κύκλωμα, χαρακτηριστικά και παραλλαγές.

8. Συστήματα ενεργητικής ασφάλειας: Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών ABS, κυκλώματα ελέγχου, υδραυλικό κύκλωμα, ηλεκτρικό κύκλωμα, χαρακτηριστικά και παραλλαγές.

10. Εργαστηριακή εφαρμογή συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας. Λειτουργία ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου, παραγωγή και μέτρηση χαρακτηριστικών σημάτων.

11. Διάγνωση επί οχήματος. Onboard diagnosis (OBD). Αξιοπιστία λειτουργίας και διαδικασία διάγνωσης.

12. Εργαστηριακή εφαρμογή διάγνωσης επί οχήματος. Χρήση διαγνωστικών μηχανημάτων σε οχήματα. Από τη διάγνωση στην επίλυση.

13. Προσομοίωση λειτουργίας ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου. Έλεγχος αξιοπιστίας. Διαδικασίες Model in the Loop (MiL), Software in the Loop (SiL), Hardware in the Loop (HiL).