Το μάθημα Βάσεις και Δομές Δεδομένων αποτελεί μια εισαγωγική ενότητα στους τρόπους αποθήκευσης των πρωτογενών δεδομένων, στη διαχείρισή τους, στην αναζήτηση και εξόρυξη δεδομένων με χρήση της γλώσσας SQL, στη δημιουργία πληροφοριών και τέλος στην παρουσίαση της πληροφορίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται κυρίως σχεσιακές βάσεις δεδομένων αλλά πραγματοποιείται και αναφορά σε βάσεις που μπορούν να αποθηκεύσουν, να διαχειριστούν, να αναζητήσουν και να παρουσιάσουν αδόμητα δεδομένα. Το μάθημα εξετάζει τεχνολογικές λύσεις και εργαλεία λογισμικού για τις ανάγκες του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ενώ αναλύεται και η επιχειρησιακή λογική καθώς τα παραδείγματα του μαθήματος έχουν προσανατολισμό σε επιχειρήσεις, μονάδες παραγωγής, βιομηχανίες και στην εφοδιαστική αλυσίδα.