ΧΕ 2022-23: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΗΜΙΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
Φυσικές διεργασίες, φυσικές διεργασίες διαχωρισμού, ταξινόμηση
Χημικές διεργασίες, Χημικοί αντιδραστήρες, ταξινόμηση
Αρχές διατήρησης μάζας, ενέργειας, παραδείγματα εφαρμογής σε απλές φυσικές διεργασίες διαχωρισμού
Κλασματική απόσταξη, λειτουργία, εξοπλισμός, εισαγωγή στον έλεγχο
Μαθηματική μοντελοποίηση κλασματικής απόσταξης σε μόνιμη κατάσταση λειτουργίας
Βασικός σχεδιασμός στήλης κλασματικής απόσταξης
Βασικοί τύποι χημικών αντιδραστήρων, χρήση, λειτουργία
Μαθηματική μοντελοποίηση αντιδραστήρων με βάση τα ισοζύγια μάζας και ενέργειας

ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΔΟΞΟΣ:

Μάθημα [1624-190706]: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

    • Βιβλίο [18549041]: Φυσικές διεργασίες, Ασσαέλ Μάρκος Ι.,Μαγγιλιώτου Μαρία Χ.
    • Βιβλίο [13939]: ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΤΕΚΑΚΗΣ 
    • Βιβλίο [18548766]: Μηχανική χημικών διεργασιών, Smith J. M.