Μετακινήσεις ισοστατικών φορέων. Επίλυση υπερστατικών φορέων με τη μέθοδο δυνάμεων και μετακινήσεων καθώς και τη μέθοδο Hardy Cross. Επίλυση υπερστατικών φορέων με τη μέθοδο δυσκαμψίας. Μετακινήσεις υπερστατικών φορέων. Γραμμές επιρροής. Χρήση λογισμικού ανάλυσης κατασκευών στον Η/Υ για την ανάλυση υπερστατικών φορέων.